Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Увод в строежа на езика, Езиците на ЕС, Презентации и преговори, Професионална кореспонденция, както и практически курсове като Анализ и разбиране на текст, Писмено и устно изложение, Разговор и слушане с разбиране, Практически курс по език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови учебни форми.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB061D Европейски институции (на английски и френски език) LEAB112D Административни институции (на английски и френски език) LEAB138D Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB177D Институции и международни отношения (на английски език) LEAB216D Административни институции (на английски и руски език) LEAB230D Семинар “Административни институции“ LEAB239D Семинар „Учебна конференция“
 • проф. Стефан Попов, д.н. LEAB300D Проект: "Управление на проекти" LEAB302D Проектът – понятие за проект, проектно предложение, проектно управление
 • проф. д-р Стефан Стефанов LEAB090D Основи на счетоводството (на английски език) LEAB137D Международна икономика (на английски език)
 • доц. Морис Фадел, д.н. LEAB204D Презентации и преговори (на руски език) LEAB205D Решаване на казуси (на руски език) LEAB211D Реторика и дебати (на руски език)
 • доц. д-р Борис Наймушин LEAB068D Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB097D Консекутивен превод (английски-френски) LEAB143D Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB145D Симултанен превод (от и на английски/испански език) LEAB146D Симултанен превод (от и на английски/немски език) LEAB206D Консекутивен превод (английски-руски) LEAB212D Симултанен превод (от и на руски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB022D Испански език за администрацията LEAB055D Практически курс по испански език LEAB068D Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB077D Специализиран превод (английски и испански език) LEAB094D Синтез и редактиране (на испански език) LEAB120D Културна история на Европа (на испански език) LEAB126D Реторика и дебати (на испански език)
 • доц. д-р Евгения Благоева LEAB117D Културна история на Европа (на английски език) LEAB235D Семинар „Културна история на Европа“
 • доц. д-р Елена Савова LEAB023D Немски език за администрацията LEAB095D Синтез и редактиране (на немски език) LEAB121D Културна история на Европа (на немски език) LEAB127D Реторика и дебати (на немски език) LEAB292D Практика "Редактиране на текст" (на немски език)
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB174D Културна история на Европа (на руски език) LEAB200D Практически курс по руски език LEAB201D Практически курс по руски език LEAB202D Практически курс по руски език LEAB203D Руски език за бизнеса LEAB207D Междукултурно общуване (на руски език) LEAB223D Практически курс по руски език LEAB293D Практика „Редактиране на текст“ (на руски език)
 • доц. д-р Мария Иванова LEAB089D Управление на човешките ресурси (на английски език)
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB002D Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB011D Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB013D Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB019D Английски език за администрацията LEAB024D Презентации и преговори (на английски език) LEAB048D Решаване на казуси (на английски език) LEAB065D Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB070D Междукултурно общуване (на английски език) LEAB091D Синтез и редактиране (на английски език) LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB123D Реторика и дебати (на английски език) LEAB236D Бизнес етикет и протокол (на английски език) LEAB237D Стаж LEAB238D Проект „Оформяне на дипломна работа“ LEAB286D Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB287D Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB299D Стаж
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB010D Езиците на ЕС LEAB014D Практическа граматика на английския език (С1) LEAB029D Професионална кореспонденция (на английски език) LEAB038D Английски език за бизнеса LEAB065D Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB236D Бизнес етикет и протокол (на английски език) LEAB237D Стаж LEAB286D Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB287D Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB288D Проект „Специализиран превод“ LEAB294D Проект "Превод на документи" (от и на френски език) LEAB299D Стаж
 • доц. д-р Силвия Цонева LEAB081D Гражданско право (на английски език)
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LEAB057D Основи на правото (на английски език) LEAB285D Международни механизми за защита на правата на човека
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB169D Руски език за администрацията LEAB170D Професионална кореспонденция (на руски език) LEAB172D Икономическа география (на руски език) LEAB175D Синтез и редактиране (на руски език) LEAB200D Практически курс по руски език LEAB201D Практически курс по руски език LEAB202D Практически курс по руски език LEAB203D Руски език за бизнеса LEAB210D Прав и обратен превод (английски и руски език) LEAB214D Специализиран превод (английски и руски език) LEAB223D Практически курс по руски език LEAB293D Практика „Редактиране на текст“ (на руски език) LEAB298D Проект „Превод на документи“ (от и на руски език)
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB008D Практически курс по испански език LEAB017D Практически курс по испански език LEAB051D Решаване на казуси (на испански език) LEAB099D Консекутивен превод (английски-испански)
 • гл. ас. д-р Елена Спасова LEAB058D Икономика (на английски език)
 • гл. ас. д-р Емануела Чичова LEAB006D Практически курс по френски език LEAB015D Практически курс по френски език LEAB020D Френски език за администрацията LEAB034D Практически курс по френски език LEAB044D Икономическа география (на френски език) LEAB053D Практически курс по френски език LEAB066D Прав и обратен превод (английски и френски език) LEAB071D Междукултурно общуване (на френски език) LEAB075D Специализиран превод (английски и френски език) LEAB092D Синтез и редактиране (на френски език) LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB097D Консекутивен превод (английски-френски) LEAB118D Културна история на Европа (на френски език) LEAB124D Реторика и дебати (на френски език) LEAB143D Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB235D Семинар „Културна история на Европа“ LEAB237D Стаж LEAB286D Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB287D Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB288D Проект „Специализиран превод“ LEAB289D Практика "Редактиране на текст" (на френски език) LEAB294D Проект "Превод на документи" (от и на френски език) LEAB299D Стаж
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB064D Европейски институции (на английски и немски език) LEAB115D Административни институции (на английски и немски език) LEAB141D Институции и международни отношения (английски и немски) LEAB177D Институции и международни отношения (на английски език) LEAB230D Семинар “Административни институции“ LEAB239D Семинар „Учебна конференция“
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева LEAB061D Европейски институции (на английски и френски език) LEAB063D Европейски институции (на английски и испански език) LEAB064D Европейски институции (на английски и немски език) LEAB112D Административни институции (на английски и френски език) LEAB114D Административни институции (на английски и испански език) LEAB138D Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB140D Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB177D Институции и международни отношения (на английски език) LEAB178D Европейски институции (на английски език) LEAB230D Семинар “Административни институции“ LEAB239D Семинар „Учебна конференция“
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова LEAB063D Европейски институции (на английски и испански език) LEAB114D Административни институции (на английски и испански език)
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова LEAB089D Управление на човешките ресурси (на английски език) LEAB109D Съвременна икономика (на английски език)
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB289D Практика "Редактиране на текст" (на френски език)
 • гл. ас. д-р Милена Караджова LEAB059D Въведение в управлението (на английски език)
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB003D Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB004D Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB010D Езиците на ЕС LEAB012D Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB013D Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB014D Практическа граматика на английския език (С1) LEAB024D Презентации и преговори (на английски език) LEAB038D Английски език за бизнеса LEAB048D Решаване на казуси (на английски език) LEAB065D Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB069D Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB070D Междукултурно общуване (на английски език) LEAB077D Специализиран превод (английски и испански език) LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB099D Консекутивен превод (английски-испански) LEAB100D Консекутивен превод (английски-немски) LEAB123D Реторика и дебати (на английски език) LEAB236D Бизнес етикет и протокол (на английски език) LEAB237D Стаж LEAB286D Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB287D Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB299D Стаж
 • гл. ас. д-р Невена Димова LEAB043D Икономическа география (на английски език) LEAB117D Културна история на Европа (на английски език) LEAB235D Семинар „Културна история на Европа“
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева LEAB061D Европейски институции (на английски и френски език) LEAB063D Европейски институции (на английски и испански език) LEAB064D Европейски институции (на английски и немски език) LEAB112D Административни институции (на английски и френски език) LEAB114D Административни институции (на английски и испански език) LEAB140D Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB178D Европейски институции (на английски език) LEAB216D Административни институции (на английски и руски език) LEAB230D Семинар “Административни институции“ LEAB239D Семинар „Учебна конференция“
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB033D Професионална кореспонденция (на немски език) LEAB042D Немски език за бизнеса LEAB052D Решаване на казуси (на немски език) LEAB074D Междукултурно общуване (на немски език) LEAB078D Специализиран превод (английски и немски език)
 • ас. Петко Стайнов LEAB025D Презентации и преговори (на френски език) LEAB030D Професионална кореспонденция (на френски език) LEAB039D Френски език за бизнеса LEAB049D Решаване на казуси (на френски език) LEAB065D Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB122D Информатика - офис модул (на английски език) LEAB142D Информатика - работа в екип. (на английски език)
 • д-р Даниела Петрова LEAB009D Практически курс по немски език LEAB018D Практически курс по немски език
 • д-р Полимира Митева LEAB116D Основи на маркетинга (на английски език)
 • д-р Тодор Лазаров LEAB001D Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB005D Практическа граматика на английския език (В2) LEAB065D Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски/руски език) LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език)
 • преп. Анжела Ангелова LEAB028D Презентации и преговори (на немски език) LEAB037D Практически курс по немски език LEAB056D Практически курс по немски език LEAB297D Проект "Превод на документи" (от и на немски език)
 • преп. Валентина Славова LEAB032D Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB036D Практически курс по испански език LEAB077D Специализиран превод (английски и испански език) LEAB296D Проект "Превод на документи" (от и на испански език)
 • преп. Камелия Джурелова LEAB037D Практически курс по немски език LEAB047D Икономическа география (на немски език) LEAB056D Практически курс по немски език
 • преп. Любка Славова LEAB027D Презентации и преговори (на испански език) LEAB041D Испански език за бизнеса LEAB051D Решаване на казуси (на испански език) LEAB073D Междукултурно общуване (на испански език) LEAB120D Културна история на Европа (на испански език) LEAB296D Проект "Превод на документи" (от и на испански език)
 • преп. Нора Кръстева LEAB009D Практически курс по немски език LEAB018D Практически курс по немски език LEAB069D Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB100D Консекутивен превод (английски-немски)
 • преп. Свилена Джурковска LEAB008D Практически курс по испански език LEAB017D Практически курс по испански език LEAB046D Икономическа география (на испански език)
 • преп. Цветилена Кръстева LEAB034D Практически курс по френски език
 • Капка Николова LEAB008D Практически курс по испански език LEAB017D Практически курс по испански език LEAB036D Практически курс по испански език LEAB046D Икономическа география (на испански език) LEAB055D Практически курс по испански език LEAB099D Консекутивен превод (английски-испански) LEAB140D Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB291D Практика "Редактиране на текст" (на испански език)
 • Пламен Веселинов LEAB085D Търговско право (на английски език) LEAB133D Дружествено право (на английски език)