Електронен каталог

Дистанционни програми

Бакалавърски
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Счетоводство и контролинг - ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Философия ДО
История и археология ДО
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Туризъм - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Магистърски
Международен алтернативен туризъм ДО
Културна и социална антропология ДО
Бизнес комуникации - ДО
Екологични експертизи и контрол ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
Маркетинг мениджмънт ДО
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
Управление на здравеопазването - ДО
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Телекомуникации ДО
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии ДО