ARCM912 Упражнение: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
 Елеонора Гайдарова-Георгиева  д-р
 Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: