ARCM193 Проект: Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: