ARCM189 Упражнение:Специализирани зони (бизнес паркове и други)

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: