ARCM184 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Работи се проект в архитектурна идейна фаза. Темата е обществен/индустриален интериор или дизайн за градски пространства. Всеки студент избира една от 3 възможни теми за работа и я развива в рамките на семестъра.

Курсът е процес на проектиране на интериорни пространства – от планово задание до завършен проект. Разработва се функционално решение, монтажен план, разгъвки, плафони и детайли в мащаби 1:50, 1:20 до 1:5.

.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да боравят с планово задание и изходни материали за проект; принципи и подход за създаване и обзавеждане на интериорно пространство, обусловено типологически.

2) могат:

да проектират интериор на разнообразни типове сгради.


Предварителни изисквания:
Да са разработили успешно поне два проекта за сграда в рамките на първите две години на обучение

Завършен курс по интериор – история на интериорния дизайнФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Упражнение: Представяне на заданието за курсов проект и изискванията към него.
 2. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – I – ва част
 3. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – II – ра част
 4. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – III – та част
 5. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – I – ва част
 6. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – I I– ра част
 7. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – III – та част
 8. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – IV– та част
 9. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача - Цветоизграждане
 10. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача - Moodboard
 11. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача – 3Д представяне – I – ва част
 12. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача – 3Д представяне – II – ра част
 13. Упражнение: Работа по Разгъвки
 14. Упражнение: Работа по Софит
 15. Упражнение: Работа по Детайли

Средства за оценяване:

1. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

2. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

3. Fischer Joachim, Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

4. Fountains: Splash and Spectacle Water and Design from the Renaissance to the Present

5.Otie Kilmer W., Kilmer R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009

6. Периодични издания по темата:

• Interior + Design;

• The making of design

• Domus

• Salon – interior

• DETAIL

• АBITARE

• Идеален дом

• Наш дом