ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Самостоятелна работа по курсовия проект: Дизайн за архитектурна среда. с тема от трите основни сфери на дизайн за архитектурата: вътрешно пространство, градски интериор, среда-събитие (нпример архитектурно-дизайнерска разработка на "Празник на София").

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Овладян цялостен подход (средови) към пространствата за човешки дейности. Способност да се артикулират степени в архитектурно-дизайнерските задачи.
Предварителни изисквания:
Усвоени знания и практически умения за решаване на функции в архитектурните пространства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разпределение – М 1:50
  2. План на настилките в М1:100 с описание на материали и цветове (задава се растер на избраните настилки (например плочки 60/60 и начин на редене под формата на растер)
  3. Софит М1:100, М 1:50 с описание на модели използвано осветление
  4. Разгъвки на стени – М 1:50, 1:20 с описание на материали и цветове. Необходими са по минимум една разгъвка на всяко помещение с описани използваните материали и представени графично цветове или използвани текстури.
  5. Характерни детайли – мебели, облицовки и др. – М 1:10, 1:5 - минимум 1 разработка на детайл
  6. Пано-композиция на материали, пропорционално на приложението им в проекта (Moodboard)
  7. Визуализации на проекта – перспективи/макет/тримерни изображения/рисунки на ръка. При представяне на 3D - необходима е цялостна перспектива/аксонометрия/изометрия на цялото разработвано пространство, както и отделни близки погледи към отделните помещения.

Литература по темите:

1. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

2. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

3. Fischer Joachim, Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

4. Fountains: Splash and Spectacle Water and Design from the Renaissance to the Present

Средства за оценяване:

Междинна оценка по етапи на самостоятелната работа върху курсовия проект.