Право

Програмна схема

Право

7-ми семестър

Аудиторни курсове - факултативни

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове - избираeми

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове