APLB662 Практика: Терен по антропология на развитието

Анотация:

Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
 Константин Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: