APLB657 Проект за местно развитие в областта на културното наследство

Анотация:

Антропология

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: