APLB412 Съвременни дебати в антропологията

Анотация:

В този курс студентите се запознават със съвременните дебати в областта на антропологията.Обръща се внимание на концепциите "ориентализъм", "балканизъм" и изобретяването на "другия". Разглежда се теорията и практиката на социализма, феминизма и национализма в съвременните общества.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

• Най-новите тенденции и дебати в културната антропология.

могат:

• …да прилагат понятийния и теоретичен апарат на културната антропология при работа със всякакъв материал от социалните науки.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература

Крийд Джералд, 2005. Опитомяване на революцията. "Апострофи".

Саид, Едурд 2005 Ориентализмът. "Кралица Маб"

Препоръчителна литература

1. Louis Dumont. “From Mandeville to Marx”, 1977, Univ. of Chicago Press

2. Katherine Verdery “National Ideology Under Socialism”, 1991, Univ. of California Press

2a Katherine Verdery “What Was Socialism and What Comes Next?”, 1996, Princeton Univ. Press

3. Ruby. Watson “The Creation of a Chinese Lineage”, 1982

4. Lorng Danforth “The Macedonian Conflict”, 1995, Princeton University Press

5. Anastasia Karakasidou “Fields of Wheat, Hills of Blood”, 1997, Univ. of Chicago Press

6 John Borneman “Subversions of International Order”, 1998, State Univ. of New York Press

7. Pierre Bourdieu “Outline of a Theory of a Practice”, 1977, Cambridge Univ. Press

8. Sherry. Ortner “Theory in Anthropology Since the Sixties”, CSSH, 1984

9. Spenser “Writing Within: Anthropology, Nationalism and Culture in Sri Lanka, CA 1990

10. Carrier “Occidentalism”, AE, 1992

11. D’Andrade “Moral Models in Anthropology”, CA 1995

12. Borneman, John. 1998 Toward a theory of Ethnic Cleansing: Territorial Sovereignty, Heterosexuality, and Europe. Albany: State University of new York Press.

13. Denich, Bette. 1977. Women, Work, and Power in Modern Yugoslavia. IN Sexual Stratification.

14. Gal, Susan 1994. Gender in the Post-socialist Transition. EEPS 8 (2), Spring 1994

15. Brackette Williams, ed. “Women Out of Place”, 1996, Routledge

16. Hansen, Thomas, 1999. The saffron Wave: Democracy and Hindu nationalism in Modern India. Princeton University Press.

17. Arjun Appadurai “Modernity At Large”, 1996, University of Minnesota Press

18. Michael Herzfeld:, “Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society”

19. Chris Hann – различни статии

Средства за оценяване:

Два текущи изпита в час - всеки 50% от крайната оценка