ARCM173 Упражнение: Съвременно градоустройство

Анотация:

Курсът затвърждава знанията на студентите по архитектура за работа в сложната урбанистична среда на съвременните градски центрове.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
 Даниела Джуркова  
гл. ас. Петър Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: