ARCM171 Упражнение: Архитектурни конструкции II част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и материализира знанията на студентите придобити от Лекционния курс по Архитектурни конструкции II част в областта на проектирането на сгради и съоръжения, в които има премоствaне на големи подпорни разстояния

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно проведен курс студентите ще имат нагледна представа за принципите и особенностите при проектирането на големи премоствания
Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Успешно завършени всички курсове по Сградостроителство

Успешно завършени всички курсове по Архитектурни конструкции 1чФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника София 1989

• Atlas Tragwerke

Strukturprinzipien - Spannweiten - Inspirationen

Eberhard Möller

Hrsg.: Detail Business Information GmbH, München

2021, 256 S., zahlreiche Fotos und Zeichnungen, Softcover

Detail

ISBN 978-3-95553-525-4