ARCM031 Обществени сгради и комплекси І част

Анотация:

• Курсът по „Обществени сгради и комплекси – І част” (ARCM 031) е КОНЦЕПТУАЛЕН. Tой не се занимава пряко и основно с нормативните изисквания в съответната област от обществените сгради, макар че при анализа на примерите се съпоставят и нормативните условия, при които те са създадени.

• Курсът цели преди всичко да запознае студентите с най-големите постижения във всяка област от обществените сгради и кои архитекти са допринесли най-много за новите концепции и модели, кои от тях са направили сериозни пробиви в концептуалното мислене и функционалните решения. Ударението пада върху развитието на основните видове обществени сгради през последната четвърт на ХХ век и началото на ХХІ век.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Димитър Андрейчин  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важните примери и техните автори във всяка област на Обществените сгради.

• Най-важните функционални изисквания и естетически критерии, които играят основна роля за всяка област и вид от обществените сгради.

2) могат:

• Да анализират примерите от съответната област, да имат свое мнение при този анализ, като успяват да съчетаят емоционалните възприятия при срещата с формата – от една страна, а от друга - с познанията за функционалните особености и изисквания, получени в течение на семестъра.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения:

• По история на Древния свят, Средновековието, Ренесанса, Барока и Новото време.

• По история на Изкуството през всички изброени епохи.

• Да имат конструктивни познания, за да могат да обхванат анализираната сграда в нейната цялост.

• Да са работили по курсови проекти, които дават основата на проектантското мислене.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиографията е повече от 15 страници и се предоставя на студентите в началото на семестъра.