ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на материалите и да класифицира видовете конструкции. Да запознае студентите с елементите и носимоспособността на тънкостенните и решетъчните конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на тънкостенните конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза покривните възможности на големи разстояния


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Издържани всички курсове по Сградостроителство

Издържани всички курсове по Архитектурни конструкцоии 1чФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника София 1989

• Atlas Tragwerke

Strukturprinzipien - Spannweiten - Inspirationen

Eberhard Möller

Hrsg.: Detail Business Information GmbH, München

2021, 256 S., zahlreiche Fotos und Zeichnungen, Softcover

Detail

ISBN 978-3-95553-525-4