WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата

Анотация:

Целите и задачите на курса са да отговори на следните въпроси, касаещи уеб маркетинга и дизайна:

• Кое кара потребителят ще се довери на даден сайт и би пойскал да пазарува от него?

• Какви са причините които изискват създаването на корпоративна идентичност?

• Кои са основните компоненти на итернет маркетинга?

В курса студентите ще изучават основните компоненти на интернет маркетинга. Учебното съдържание представя етапите по който се изгражда един сайт или пратформа,от идея през планиране до проектиране и структуриране на информацията. Ще изучават принципите на графичниа дизайн за уеб, дизайна на интерфейса UI и логиката на UX.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р
ас. Петко Якимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат да структурират и изграждат информационна архитектура и карта на сайт.

Да познават инструментите за анализ и провеждане на уеб маркетинг.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. TEMA: 1 - ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
 2. ТЕМА: 2 - Балансът: трите елемента на дизайна
 3. ТЕМА: 3 - Пренебрегнатата навигация - Първа част
 4. ТЕМА: 4 - Пренебрегнатата навигация - Втора част
 5. ТЕМА: 5 - Непредвидените случаи на Матю Линдерман
 6. ТЕМА: 6 - Дизайн за потребителя
 7. ТЕМА: 7 - Визуална комуникация (визуална йерархия) на дизайна
 8. ТЕМА: 8 -ЕЛЕКТРОННА АНКЕТА и Практическо упражнение: Структура на уеб дизайна
 9. ТЕМА: 9 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОЛЗВАЕМОСТТА
 10. ТЕМА: 10 - МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -ПЪРВА ЧАСТ
 11. TEMA: 11 МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО _ВТОРА ЧАСТ Представяне на курсови проекти
 12. TEMA: 12 - МУЛТИМЕДИЯТА В УЕБ ПРОСТРАНСТВОТО
 13. ТЕМА: 13 ТАРГЕТИРАНА РЕКЛАМА В УЕБ
 14. ТЕМА: 14 МЕТРИКИ В ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ - UI/UX Упражнение / Дискусия / Анализ на резултатите
 15. ТЕМА: 15 СТРАТЕГИЯ В ДИГИТАЛНИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ Финално представяне на курсови проекти

Литература по темите:

Материалите от курса

Компас за дигитален маркетинг, Етиен Янев

Бърз старт в адаптивния дизайн, Крис Уорд

Digital MarketingStrategic Planning & Integration

SECOND EDITION Annmarie Hanlon - Cranfield University

Да направим собствен сайт, Денис Колисниченко

Динамични Web форми професионални проекти, Дан Рансъм