WEBB501 Практики в уеб дизайна и новите медии – I част

Анотация:

Курсът "WEBB501: Практики в уеб дизайна и новите медии" е предназначен да запознае студентите с основите и напредналите техники в уеб дизайна и разработката, както и с интеграцията на новите медии. През първата част на курса, студентите ще усвоят основни знания за уеб дизайна, включително HTML5 и CSS3, и ще се запознаят с основите на графичния дизайн, UX/UI дизайн и JavaScript. Освен това, курсът ще включва въвеждане в операционната система Unix/Linux, администриране на Unix/Linux системи и работа с уеб сървъра Apache, PHP и MySQL, както и настройка на FTP сървъри.

Във втората част на курса, студентите ще разширят своите познания, като се запознаят с разширени техники в HTML и CSS, JavaScript библиотеки и фреймуъркове, както и адаптивен дизайн с Flexbox и CSS Grid. Ще бъде включена работа с Content Management Systems (CMS) като WordPress, основи на SEO и оптимизация на уебсайтове, както и принципи на безопасност и достъпност.

Курсът съчетава теоретични знания и практически умения, необходими за професионално развитие в областта на уеб дизайна и новите медии, подготвяйки студентите за реализация на динамични и интерактивни уеб проекти.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Разбират основите на уеб дизайна и новите медии.

Придобият практически умения в HTML5 и CSS3.

Проектират основни уеб страници с адаптивен дизайн.

Използват основни инструменти за графичен дизайн.

Познават основните принципи на UX/UI дизайна.

Започнат да пишат и разбират JavaScript код.

Придобият основни знания за Unix/Linux операционната система и нейните основни команди.

Администрират Unix/Linux системи, включително управление на потребители и файлови системи.

Инсталират и конфигурират уеб сървър Apache.

Създават динамични уеб приложения с PHP и MySQL.

Настройват и управляват FTP сървър.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в уеб дизайна: Основи на уеб дизайна и история Основни концепции и принципи на уеб дизайна Различни типове уебсайтове и тяхното предназначение Въведение в операционната система Unix/Linux: История и развитие на Unix/Linux Основни концепции и архитектура на Unix/Linux системите Основни команди и работа с команден ред Администриране на Unix/Linux системи: Потребители и групи: създаване и управление Файлова система и права за достъп Инсталиране и управление на софтуерни пакети HTML и CSS: Основи на HTML5: структура и семантика на уеб страниците Въведение в CSS3: стилове и оформление Адаптивен дизайн и медийни заявки (media queries) Работа с уеб сървър Apache: Инсталиране и конфигуриране на Apache Основни директиви и виртуални хостове Логове и мониторинг на уеб сървъра Програмиране с PHP: Въведение в PHP: синтаксис и основни конструкции Интеграция на PHP с Apache Основни принципи на динамичните уеб приложения с PHP Работа с бази данни MySQL: Инсталиране и конфигуриране на MySQL Основни SQL команди и работа с бази данни Интеграция на PHP с MySQL за създаване на динамични уебсайтове Настройка на FTP сървър: Инсталиране и конфигуриране на FTP сървър (например, vsftpd) Управление на потребители и права за достъп Осигуряване на сигурността на FTP сървъра Основи на графичния дизайн за уеб: Принципи на визуалната комуникация Използване на цветове, шрифтове и графични елементи Работа с графични редактори (Adobe Photoshop, Illustrator) UX/UI дизайн: Основи на потребителското изживяване (UX) Потребителски интерфейси (UI) и тяхното проектиране Прототипиране и потребителски тестове Основи на JavaScript: Въведение в JavaScript и неговата роля в уеб дизайна Основни конструкции и синтаксис Работа с DOM и събития Въведение в новите медии: Дефиниция и значение на новите медии Приложения и въздействие върху уеб дизайна Интерактивност и мултимедийно съдържание
 2. Въведение в операционната система Unix/Linux: История и развитие на Unix/Linux Основни концепции и архитектура на Unix/Linux системите Основни команди и работа с команден ред
 3. Администриране на Unix/Linux системи: Потребители и групи: създаване и управление Файлова система и права за достъп Инсталиране и управление на софтуерни пакети
 4. HTML и CSS: Основи на HTML5: структура и семантика на уеб страниците Въведение в CSS3: стилове и оформление Адаптивен дизайн и медийни заявки (media queries)
 5. Работа с уеб сървър Apache: Инсталиране и конфигуриране на Apache Основни директиви и виртуални хостове Логове и мониторинг на уеб сървъра
 6. Програмиране с PHP: Въведение в PHP: синтаксис и основни конструкции Интеграция на PHP с Apache Основни принципи на динамичните уеб приложения с PHP
 7. Работа с бази данни MySQL: Инсталиране и конфигуриране на MySQL Основни SQL команди и работа с бази данни Интеграция на PHP с MySQL за създаване на динамични уебсайтове
 8. Настройка на FTP сървър: Инсталиране и конфигуриране на FTP сървър (например, vsftpd) Управление на потребители и права за достъп Осигуряване на сигурността на FTP сървъра
 9. Основи на графичния дизайн за уеб: Принципи на визуалната комуникация Използване на цветове, шрифтове и графични елементи Работа с графични редактори (Adobe Photoshop, Illustrator)
 10. Основи на JavaScript: Въведение в JavaScript и неговата роля в уеб дизайна Основни конструкции и синтаксис Работа с DOM и събития
 11. Въведение в новите медии: Дефиниция и значение на новите медии Приложения и въздействие върху уеб дизайна Интерактивност и мултимедийно съдържание

Литература по темите:

Internet and World Wide Web: How To Program

Part of: How to Program (9 books) | by Paul Deitel, Harvey Deitel, et al. | Nov 9, 2011