APLB553 Семинар „Антропологични четения“ – І част

Анотация:

Антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: