APLB505 Мултимедийни технологии в антропологията и социологията

Анотация:

Разглеждат се основни приложения на мултимедията при провеждането и представянето на антропологически и социологически изследвания. Във фокус са технологиите за запис, редакция, съхранение и представяне на цифров образ и звук.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Студентите ще знаят особеностите при работа с дигитален образ и звук, особеностите на файловите формати, спектъра от софтуерни продукти за работа с мултимедия.

2. Студентите ще могат да провеждат теренни изследвания и да представят продукта от своя труд с помощта на съвременните мултимедийни технологии.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

1. Тест/Есе - 40%

2. Курсова задача - 60%