LEAB074D Междукултурно общуване (на немски език)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса: