BASB520D Практика I част

Анотация:

Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: