PHIB566D  Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект

Анотация:

Курсът създава умения за изработване на изследователски проект въз основа на работа с електронни ресурси. Цел на курса е студентите да бъдат обучени в стъпките за формулирането и провеждането на научен проект чрез използването на електронни ресурси.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

кои са стъпките за изработването на изследователски проект с помощта на електронни ресурси

2) могат:

да използват електронни бази данни с оглед на практически задачи по избора на тема за проект и неговото изготвяне и реализиране.


Предварителни изисквания:
Умения за работа с MS Windows и ползване на интернет източници

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на изследователска тема
  2. Работа с електронни бази данни
  3. Обзор и анализ на научна литература
  4. Параметри на научния проект

Литература по темите:

Valiela, I. Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research. Oxford University Press, USA (2000).