PHIB523D Философия на средновековието и ренесанса

Анотация:

Курсът е ориентиран към западноевропейското средновековие и италианския ренесанс и мястото, което философията заема в интелектуалния им живот.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават историята на средновековната и ренесансовата философия в контекста на западноевропейската култура и задълбочават уменията си за работа в историко-философска перспектива.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Християнската култура.
 2. Аврелий Августин.
 3. Боеций.
 4. Анселм от Кентърбъри.
 5. Пиер Абелар.
 6. „Ренесансът” на ХІІ век.
 7. Тома от Аквино.
 8. Робърт Гросетест и Роджър Бейкън.
 9. Джон Дънс Скот.
 10. Уилям от Окам.
 11. Никоай от Куза.
 12. Данте Алигиери.
 13. Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола.
 14. Николо Макиавели.
 15. Томас Мор.

Литература по темите:

Средновековие

1. Архив за средновековна философия и култура, Свитък І – ХV, София 1994-2009

2. Аврелий Августин, Изповеди, С. 2006.

3. Аврелий Августин, Избрани съчинения, С. 2008.

4. Алберт Велики, Три трактата, С. 2003.

5. Анселм от Кентърбъри, Избани произведения, С., 2008.

6. Анселм от Хавелберг, Диалози, С. 2007.

7. Аверинцев, С., Ранновизантийската литература, Тавор, 2000.

8. Боеций, Теологическите трактати. За утешението на философията, С. 2008.

9. Бонавентура, Избрани съчинения, С. 2008.

10. Бояджиев, Ц., Августин и Декарт, УИ “Св. Климент Охридски”, 1991.

11. Бояджиев, Ц., Ренесансът на XII век, УИ “Св. Климент Охридски”, 1991.

12. Бояджиев Ц., Нощта през Средновековието, С., 2000.

13. Бояджиев, Ц. Философия на европейското средновековие, С. 1994.

14. Браун, П., Светът на късната античност, С. 1999.

15. Браун, П., Култът към светците, С. 2000.

16. Георгиев, Олег, Средновековната образованост, С. 2002.

17. Гуревич, А., Средновековният свят: културата на мълчащото мнозинство, С. 2005.

18. Джон Дънс Скот, За първия принцип, “Лик”, С. 1998.

19. Джон Скот Ериугена, За разделението на природата, С. 1994.

20. Дюби, Ж., Времето на катедралите, “АГАТА-А”, 2004.

21. Жилсон, Е., Ф. Бьонер, История на християнската философия, “Идея”, Ст. Загора 1999.

22. Каприев, Г., Byzantica minora, “Лик”, 2000.

23. Каприев, Г., Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи, С., 1999.

24. Каприев, Г., Аргументът на Анселм от Кентърбъри и “онтологическото доказателство”, С., 1998.

25. Каприев, Г., Византийската философия, “Лик”, С. 2001.

26. Льо Гоф, Жак, Интелектуалците през Средновековието, С. 1993.

27.

28. Льо Гоф, Ж, Въображаемият свят на Средновековието, “Агата-А”, С., 1998.

29. Льо Гоф, Ж., Цивилизацията на Средновековния запад, “Агата-А”, С., 1999.

30. Майендорф, Й., Византийско богословие, “Гал-Ико”, С., 1995.

31. Максим Изповедник, Мистагогия, в Изборник, “Омофор”, 2001.

32. Николай от Куза, За не-другото, “Лик”, С., 1998.

33. Николай от Куза, За ученото незнание, “Наука и изкуство”, С. 1993.

34. Панофски, Е., Готическата архитектура и схоластиката, “Агата-А”, С., 2002.

35. Пет средновековни философски трактата, сборник, С. 1989.

36. Пиер Абелар, Избрани съчинения, С.1986.

37. Псевдо-Дионисий Ареопагит, За небесната йерархия. За църковната йерархия, “Лик”, С., 2001.

38. Псевдо-Дионисий Ареопагит, За Божествените имена, “Лик”,С., 1999.

39. Средновековни философи. Антология, УИ “Св. Климент Охридски”, 1994.

40. Тома от Аквино, Философски трактати, С. 2011.

41. Тома от Аквино, Сума на теологията, част I,ІІ-І,ІІ-ІІ, С. 2003-2009.

42. Уилям от Окам, Избрано, С. 2002.

43. Фавие, Ж., Карл Велики, С. 2002.

44. Хайнцман, Р., Философия на Средновековието, “Лик”, С., 2002.

45. Хьойзинха, Й., Залезът на Средновековието, “Панорама”, 2002.

46. Цимерман, А., Тома от Аквино, “Изток-Запад”,С. 2004.

47. Шмит, Жан-Клод, Смисълът на жестовете в средновековния запад, С. 1999.

Ренесанс

1. Бахтин, М., “Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса”, “Наука и изкуство”, 1978.

2. Бицили, П.М., “Европейската култура и ренесансът”, С. 1994.

3. Бояджиев, Ц., “Кръговрат на духа”, “Лик”, 1999.

4. Буркхарт, Я., “Култура и изкуство на Ренесанса в Италия”, София, 1986.

5. Бърк, П., “Ренесансът”, “Кралица Маб”, 1996.

6. Да Винчи, Леонардо, “Трактат за живописта”, “Лик”, 1997.

7. Делюмо, Ж., “Страхът в Западния свят”, “Рива”, 2002.

8. Данте Алигиери, „Божествена комедия”, С. 1975.

9. Джонсън, Пол, “Ренесансът”, “Прозорец”, 2004.

10. Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация, С., 1999-2000.

11. Кассирер, Э., “Индивид и космос”, Москва - Санкт-Петербург 2000.

12. Кларк, Кенет, "Голото тяло", Издателство “Български художник”, 1983.

13. Кларк, К., “Цивилизацията”, “Български художник”, 1977.

14. Макиавели, Николо, “Избрани съчинения”, С. 1985.

15. Пико делла Мирандола, “Реч за достойнството на човека” във “Философски преглед” 1/1991.

16. Помпонаци, Пиетро, „Трактат за безсмъртието на душата”, С. 2008.

17. Фичино, Марсилио, “Коментар върху <Пир> на Платон”, “Гал-Ико”, 1994.

18. Фичино, Марсилио, “Малки трактати”, “Лик”, 2003.

19. Фичино, Марсилио, Трактати, С. 2008.

20. Фокрул Б., Р. Льогро, Цв. Тодоров, “Зараждането на индивида в изкуството”, “Кралица Маб”, 2006.

21. Фотев, Г., „Социална реалност и въображение”, Стара Загора 1996.

22. Хьойзинха, Й., “Homo ludens”, “Захарий Стоянов”, 2000.