BAFB540D Практика I част

Анотация:

Целта на практиката е да формира в студентите практически умения в областта на финансите, изучавани през семестъра.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• текущите проблеми в областта на финансите

2) могат:

• да прилагат знанията си към разрешаването на практически казуси
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Казус

Литература по темите:

Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Боди, Кейн и Маркъс, “Инвестиции”, Натурела – 2001 г.

Калчев, Е. "Данъци и данъчно облагане", София: Издателство на НБУ, 2010 г.

Мизес, Л. Свободният пазар и наговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, "Атлас", С.,2010

Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, "Д.Яков", С.,1994.

Стоименов, М. Международни финанси, С.2017

Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The Dryden Press, 1994.

Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The Dryden Press, 1994.