ARCM164 Упражнение: Архитектурни конструкции І част

Анотация:

Целите на Курса по Архитектурни конструкции 1ч - Упражнения са:

студентите приложно да се запознаят с принципите и проблемите на строителство ползващо изцяло сглобяеми елементи (линейни, равнинни, обемни и клетъчни)

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Разбиране на принципите и особеностите при конструиране на сгради с готови елементи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Успешно завършени всички курсове по СградостроителствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

• Plattenbau Berlin

Hardcover (engl.), Pappband, 248 Seiten, 19,5 x 23,0 cm,

205 farbige Abbildungen Mit 10 Stadtteilkarten

ISBN: 978-3-7913-8835-9

Erschienen am 14. March 2022

• Vom seriellen Plattenbau zur komplexen Großsiedlung. Industrieller Wohnungsbau

36 Seiten, 02022, DOM publishers (Verlag)

978-3-86922-859-4 (ISBN)