ARCM321 Проект: Архитектурни конструкции І част

Анотация:

Курсът "ПРОЕКТ" по Архитектурни конструкции Iчаст има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на проектирането на сгради с носещи стени и скелетни конструкции. В рамките на курса студентите правят задълбочено проучване по темите сгради, изпълнени със сглобяеми елементи и обемни клетки.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Качественият анализ на съществуващи реализации ще допринесе за реалистичния подход при изработването на проекта за курса по Архитектурни конструкции I част- Упражнения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Успешно завършени всички курсове по СградостроителствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

• А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

• Rudolph Arnheim 1977: The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520035515.

• Philip Jodidio, Contemporary California Architects,Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

• Philip Jodidio, 100 Contemporary Architects ISBN: 978-3-8365-0091-3, Taschen GmbH, Koeln 2004

• Aaron Betsky, Zaha Hadid – integral, , Thames & Hudson, 2009, ISBN 978-2-86364-194-1

• арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

• Rob Bevan, Architects today, Laurence King Publishing, 2006, ISBN 10: 1 85669 492 5