GENB094 Театърът, градът, политиката

Анотация:

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.
доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: