GENB074 Светът на Интернет

Анотация:

Курсът е предназначен за широка аудитория слушатели и студенти. Има за цел да запознае студентите със зараждането на проекта ARPANET, еволюцията на мрежата, развитието на протоколите за маршрутизация, развитието на компютърните архитектури и системи, мрежовите операционни системи (UNIX/Linux), хакерската култура, концепцията за свободен софтуер, отворения код, история на WEB технологиите.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият базови знания и умения в областта на Интернет и технологиите свързани с него.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Г.Петров, "Развитие на Интернет и отворените системи", Авангард Прима, 2017, ISBN 978-619-160-834-8

• Oppitz, M., Tomsu, P., Inventing the Cloud Century: How Cloudiness Keeps Changing Our Life, Economy and Technology, 2018, Springer International Publishing AG,

• Антонова, А., Светът отвъд новопоявяващите се информационни технологии, 2015, София, ISBN 978-954-9399-34-9, Софийски университет „Св. Климент Охридски” Стопански факултет