LEAB203 Руски език за бизнеса

Анотация:

Курсът развива умения за общуване на руски език в бизнес среда. Текстовете и учебните материали са извлечени от автентични източници и отразяват тенденциите в динамичния свят на бизнеса

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Основна лексика, терминология, структури, използвани в бизнес общуването

2)могат:

Да осъществяват писмена и устна комуникация в бизнес среда, да четат статии в бизнес издания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Владеене на руския език на ниво най-малко А2+.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Управление временем
 2. Карьера
 3. Спрос и предложение
 4. Обслуживание клиентов
 5. Конкурентство
 6. Лидерство
 7. Текущий контроль
 8. Качество
 9. Управление персоналом
 10. Выставка
 11. Изменения
 12. Планирование
 13. Имидж компании
 14. Ролевая игра.
 15. Презентации.

Литература по темите:

Котане Л.В. Русский язык для делового общения. Учебное пособие.Уровень В2. СпБ, 2014.

Котане Л.В. Русский язык для делового общения. Учебная тетрадь.Уровень В2. СпБ, 2014.