LEAB049 Решаване на казуси (на френски език)

Анотация:

Курсът развива комуникативните умения на студентите и способността им да вземат управленски решения в бизнес среда при подадена информациявъв вид на доклади, записи от интервюта, писма и пр.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Лексика, терминология, конструкции, необходими за ориентиране в управленски проблеми и за участие в дискусии

2) могат:

да участват в дискусии и да решават управленски задачи във френскоезична среда.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят френски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни материали в Moodle

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%

ПОРТФОЛИО 20%

ДИСКУСИЯ 40%