LEAB048 Решаване на казуси (на английски език)

Анотация:

• Курсът запознава студентите с казуси в областта на администрацията и управлението и развива уменията им за идентифициране, анализ, оценка и избор на ефективни решения за тяхното решаване. Уменията се развиват в учебния процес, като се използват ролеви игри и презентации.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни видове умения за решаване на казуси;

• основни етапи за решаване на казуси;

• съвременна литература по темата;

2) могат:

• да прилагат съответните умения при решаване на казуси;

• да подбират самостоятелно материали и планират решаване на казуси;

• да участват в дискусия по темата;
Предварителни изисквания:
Студентите да владеят английски език на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Basic skills in handling cases
 2. Identifying a case
 3. Defining a case
 4. Analysing situation and problems
 5. Formulating solutions
 6. Evaluating the effectiveness of alternative solutions
 7. Choosing effective solutions
 8. Participating in debates
 9. Presentation skills
 10. Presentation skills - Overview
 11. Presentation skills – PowerPoint, Prezi, etc.
 12. Presenting in English
 13. Student Cases - discussion
 14. Student Cases - discussion
 15. Student Cases - discussion

Литература по темите:

Casler, K., Palmer, D., Business Assignment: eight advanced case studies with video, OUP, 1989

Fiszbein, A., Decentralizing Education in Transition Societies: case Studies form Central and eastern Europe, Washington, The World bank, 2000

Jacobsen, H., Case studies on waste minimisation practices in Europe, Copenhagen, European Environment Agency, 2002

Средства за оценяване:

Писмена задача 50%

Презентация 50%