LEAB046 Икономическа география (на испански език)

Анотация:

Курсът запознава с различните аспекти на икономическата география на Испания - природен потенциал, географско положение и граници, население и селища, стопански сектори и автономни области. Получават се знания за причините за териториалната диференциация на икономическите и социалните явления.

Курсът застъпва и развиване на уменията за четене и слушане с разбиране, като използва автентични материали, представящи икономическата география на Испания.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Лексика, терминология, понятия, структури, свързани с географията, ресурсите, икономиката, промишлеността на Испания.

2) могат:

Да пишат доклади върху географията и икономиката на Испания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят испански език на ниво равно или по-високо от В1 според изискванията на Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. География на Испания. Релеф. Климат и води. Природни ресурси. Суровини.
 2. Земеделие и животновъдство. Рибовъдство.
 3. Промишленост. Тежка индустрия – минно дело, металургия, енергетика, строителство, автомобилостроене.
 4. Лека промишленост – хранително-вкусова, текстилна, обувна.
 5. Транспорт и инфраструктура. Търговия. Услуги.
 6. Туризъм. Празници, обичаи и традиции.
 7. Население и административно делене.
 8. Автономни области – Галисия, Астурия, Кантабрия, Страната на Баските, Ла Риоха, Навара.
 9. Автономни области – Арагон, Каталония, Валенсия, Балеарски острови.
 10. Автономни области – Кастилия-Леон, Мадрид, Кастилия-Ла Манча, Екстремадура.
 11. Автономни области – Андалусия, Мурсия, Канарски острови. Автономни градове – Сеута и Мелиля.

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

- Benko, G.,Lipietzs, A. (eds.) (1994): Las regiones que ganan. Distritos y redes: los nuevos paradigmas de la geografía económica. Valencia: Ediciones Alfonso el

Magnanimo, Generalitat Valenciana.

- Bosque Candel, R. (2005): Síntesis de Geografía de España. Madrid: Globo.

- Claval, P. (1980): Geografía económica. Barcelona: Oikos-Tau ediciones.

- Ejarque, J. (2005): Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y

marketing. Madrid: Pirámide.

- García, J. M., Sotelo, J. A. (coord.) (1999): La España de las Autonomías.

Madrid: Ed. Síntesis.

- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1994): Atlas Nacional de España. 7 Tomos.

Madrid: Ed. Centro Nacional de Información Cartográfica.

- I.N.E. Anuario estadístico de España (anual). Madrid.

- I.N.E. Censo industrial de España (varios años). Madrid.

- Terran, Manuel de y otros (1987): Geografía general de España. Barcelona: Ariel.