LEAB044 Икономическа география (на френски език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа като в продължение на един семестър систематично се работи върху представянето на Франция и Белгия от икономическа, политическа и социална гледна точка

Курсът цели:

? да даде на студентите достатъчно информация за двете държави

? да посочи стратегии за извличане на имплицитна информация за максимално разбиране на даден специализиран текст на френски език

? да структурира системен подход за търсене и намиране на източници на допълнителна информация; да оптимизира ползването на различни видове речници;

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основите на икономическата география на Франция и Белгия и свързаната с тях специализирана лексика

2) могат:

• да прилагат наученото или да търсят и намират източници на информация както и да сверяват информацията от различни източници


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са покрили основните критерии за владеене на езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на френски език на ниво В1/В2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ТЕСТ 100%