LEAB043 Икономическа география (на английски език)

Анотация:

Курсът развива умения за четене и слушане с разбиране, като използва материали, представящи икономическата география на Великобритания.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Лексика, терминология, структури, свързани с географията, ресурсите, икономиката, промишлеността на Великобритания

2) могат:

Да четат и слушат с разбиране, да пишат доклади върху географията и икономиката на Великобретания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

C. B. Cox and A. E. Dyson, ed., The Twentieth-Century Mind: History, Ideas and Literature in Britain (3 vol., 1972);

C. Barnett, The Collapse of British Power (1972, repr. 1986);

R. J. Johnston and J. C. Doornkamp, ed., The Changing Geography of the United Kingdom (1982);

T. O. Lloyd, Empire to Welfare State: English History, 1906–1985 (1986);

H. Joshi, ed., The Changing Population of Britain (1989);

J. Mohan, ed., The Political Geography of Contemporary Britain (1989);

A. Selkirk, The Riches of British Archaeology (1989);

A. G. Champion and A. R. Townsend, Contemporary Britain: A Geographical Perspective (1990);

A. Cairncross, The British Economy since 1945 (1992);

M. Kishlansky, A Monarchy Transformed: Britain 1603–1714 (1997);

H. Young, This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair (1999);

P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism, 1688–2000 (2003)

T. Claydon, Europe and the Making of England, 1660–1760 (2007).

Read more: Great Britain: Bibliography http://www.infoplease.com/encyclopedia/world/great-britain-bibliography.html#ixzz3P7R60KMi

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50% 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20% 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО 20% 30% 30%

УСТЕН ИЗПИТ

СЕМИНАР 10%

ДИСКУСИЯ