LEAB039 Френски език за бизнеса

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните обогатяват познанията си по френски език чрез изучаване на тематична лексика по определени семантични гнезда от бизнес френския.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• определена лексика от дадени лексикални полета

2) могат:

• да използват определена лексика от дадени лексикални полета

• да превеждат бизнес документи и да създават писмена продукция от този стил на езика
Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Общи културологични познания.

• Добро владеене на френски език – минимум В2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 % 100 %

ПОРТФОЛИО

ПИСМЕН ИЗПИТ 50 %