OOOK216 Африка - история, култура и общество

Анотация:

Курсът покрива широк спектър от знания в различни сфери, отнасящи се до историята на древна Африка. Основният фокус ще е върху африканската култура, моделите на функциониране на обществата, създаването и разпадането на различните модели на управление на черния континент. Курсът покрива периода до VII в. сл. Хр. Целта е да се проследят корените на цивилизациите, произлезли в региона и тяхното влияние върху съвременна Африка. Студентите ще се научат да анализират голям обем от информация, засягаща различни научни направления. Една от основните цели на курса е студентите да се научат да работят с историята в интердисциплинарен контекст.

ЦЕЛИ

• Да запознае студентите с историята на древна Африка.

• Да осигури знание за и рабиране на интердисциплинарния подход в историята

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историята на древна Африка

• Основни социални и политически модели, течения в изкуството и особености на културата на древна Африка.

2) могат:

• Да анализират исторически процеси и да ги свързват с проесите от съвременната история

• Та търсят и намират надеждна информация


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Древният Египет и Африка
 2. Древна Нубия: връзката на централна Африка със Средиземноморието
 3. Империята на Куш: Напата и Мерое
 4. Цивилизацията на Напата и Мерое
 5. Аксум: политическа система, икономика и култура
 6. Разпространение на християнството в Нубия и Аксум
 7. Берберите
 8. Картаген
 9. Римски и следримски период в северна Африка
 10. Сахара през класическата античност
 11. Източна Африка преди VII в. сл. Хр.
 12. Западна Африка преди VII в. сл. Хр.
 13. Централна Африка
 14. Южна Африка
 15. Мадагаскар

Литература по темите:

• Игнатов, С. Египет на фараоните, С. 2004

• Шилингтън, Кевин. История на Африка. Изд. Рива, София, 2016

• Дейвидсън, Базил. Загадките на древна Африка. Изд. Литера Прима, София, 2006

• General History of Africa. II. Ancient Civilizations of Africa. Editor G.Mokhtar. University of California Press, 1981

• Clark, J. Desmond. The Prehistory of Africa. Thames and Hudson, 1970

• Davidson, Basil. The African Past. Penguin, Harmondsworth, 1964

• Shillington, Kevin. History of Africa, New York, 1989

• Ignatov, Sergei. The Body of God. Lakov Press. Sofia, 1999

• Мадагаскар. Филм на DreamWorks Animation.

• Ancient Africa's Golden Times. BlackHistory Channel. https://www.youtube.com/watch?v=xfRdmx8J_3g

‪ ‬‬‬‬

• Kingdoms of Africa: West Africa. Филм на ВВС. https://www.youtube.com/watch?v=BNYfCaRlMy0

• Nubia: The Forgotten Kingdom. http://topdocumentaryfilms.com/nubia-forgotten-kingdom/