MODB615 Дизайн лаборатория – II част

Анотация:

Курсът има за цел да разшири и задълбочи съществуващия опит на студентите от първата част, предоставяйки им възможност да се превърнат в универсални модни специалисти, които влагат чрез различни творчески практики критично мислене при решаване на проблемите. Темите са насочени към провокиране на дебат около подходите към създаването на мода с фокус към развиването на въображение и творческа идентичност. С помощта на експериментални задачи студентите ще формират своя индивидуален стил и ще дефинират контекста на работата си, като същевременно ще бъдат предизвиквани да развиват своя моден продукт чрез оригиналност, критична преценка и технически умения. Паралелно с практическите задачи са предвидени дискусии за социалните, икономически и културни фактори, които влияят върху професионалната модна сфера.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
 Мая Каранешева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни стъпки в изграждането на индивидуален дизайнерски почерк и творческа идентичност.

2) могат:

Да проектират моден продукт чрез различни експериментални творчески инструменти в областта на изкуството и дизайна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови познания по моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социалната тъкан - групов проект
 2. Проучване
 3. Проучване
 4. Реализация на продукт
 5. Отчитане на резултатите от груповия проект
 6. Конструкция и деконструкция - индивидуален проект
 7. 2D експерименти
 8. 3D експерименти
 9. Екшън дизайн - видео документация
 10. Конферанс
 11. Image and Language - индивидуален проект
 12. Създаване на концепция и проучване
 13. Творческа документация
 14. Проектиране и реализация на колекция
 15. Конферанс

Литература по темите:

Митева, Н., Идеи за носене: Концептуален български моден дизайн, Жанет-45, (2021)

Kollnitz, А., E. Wilson, M. Pecorari, R. Lewis, Fashion, Performance, and Performativity: The Complex Spaces of Fashion, Bloomsbury Academic, (13.01.2022)

Pecorari, М., Fashion Remains Rethinking Ephemera in the Archive, Bloomsbury Visual Arts 2021

Armstrong, L. and Felice McDowell (eds), Fashioning Professionals
Identity and Representation at Work in the Creative Industries, Bloomsbury Academic 2018

Patterson, E., Fashion as Performance, Bloomsbury Publishing PLC, 10 Mar 2016

Dieffenbacher, F., Fashion Thinking: Creative Approaches to the Design Process, Bloomsbury Visual Arts; 2nd edition (10 Dec. 2020)

https://i-dstore.co/collections/magazines

https://amagazinecuratedby.com