MODB614 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - II част

Анотация:

Курсът надгражда знанията и уменията за дизайна на облекла за прет-а-порте. Целта му е чрез изследване на историята и развитието на прет-а-порте модата да се направи връзката с ролята ѝ в модната индустрия. Проследяват се също промените в стилистиката на различните етно костюми, причинени от различни социални и културно-исторически фактори. Засяга се връзката между облеклото на различните етноси, техните икономически, културни или политически връзки. Курсът запознава студентите с богатството и разнообразието на развитието на традиционните български облекла-шевици, накити орнаментика от различните райони на България. Целта е да се развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на богатството на традиционните български облекла , да се пречупят през призмата на съвременната мода и прилагането им при създаване на колекции. Чрез посещения на модни изложби, архиви и ателиета, студентите ще придобият осведоменост за контекста и художественото развитие на модния стил и модна система. Чрез посещения в български и чуждестранни модни изложения, шоуруми и ателиета, студентите ще придобият осведоменост за индустриалната система prêt-à-porter, тоест фабрично изработени дрехи, изработвани в стандартизирани размери. Поотделно или в групи, участниците ще разработят колекция prêt-à-porter чрез табла за настроение, илюстрации, текстове, видеоклипове или създаване на прототип в стандартен размер.

Целта на курса е да въведе студентите в модната индустрия и да им даде необходимите познания за последваща специализация.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностти за проектиране на прет-а-порте колекции;

• Развитието на прет-а-порте модата и връзката му с модната индустрия

• Елементите на българското народно облекло

2) могат:

• Да съзадват модни колекции в различни естетически и стилови направления;

• Да използват културното наследство на марката като основа за изграждане на линия;

• Да използват наследството на различни култури при изграждането на носима мода


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Умения за работа със софтуери за обработка на изображения (Adobe Photoshop, Illustrator и др.)

• Основни умения за творческо проучване и модни тенденцииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Български традиционни облекла. Видове и региони
 3. Стилистика на българския костюм.
 4. Етно мода. Творчески процес.
 5. Проектиране на прет-а-порте модна колекция с вдъхновение от българския национален костюм.
 6. Анализ на модните колекции.
 7. Етно мода и стил, модни колекции и дизайнери.
 8. Творчески процес: етапи и времеви рамки.
 9. Проектиране на прет-а-порте модна колекция вдъхновена от етнически култури в Европа, Азия, Африка.
 10. Взаимодействието на модните дизайнери с културното наследство на марката. Case study.
 11. Модни тенденции за етно стил и прогнозиране за следващ сезон.
 12. Анализ на модни колекции прет-а-порте.
 13. Представяне на творчески разработки и задачи.
 14. Конферанс
 15. Представяне на модни колекции.

Литература по темите:

• Наследникова, Венера (1969). История на българския костюм. София

• Вяра Ковачева-Костадинова, Мария Сарафова, Марина Черкезова, Надежда Тенева (1994). Традиционни български костюми и народно изкуство / Traditional bulgarian costumes and folk arts. Национален етнографски музей

• Стойков, Любомир (2006). Теоретични проблеми на модата. София

• Стойков, Любомир (2016). Световната мода – част III. София

• Illetschko, Kurt (2006). Ethno-Style. Christian

• Faerm, Steven (2017). Fashion Design Course: Principles, Practice, and Techniques: The Practical Guide for Aspiring Fashion Designers. B.E.S

• Bubonia, Janace (2017). Apparel Production Terms and Processes. Fairchild Books

• Thomas, Dana (2020). Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes. Apollo

• Miguel Angel Gardetti (Editor), Subramanian Senthilkannan Muthu (Editor) (2016). Ethnic Fashion (Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes). Springer

• Little, Tyler (2018). The Future of Fashion: Understanding Sustainability in the Fashion Industry. New Degree Press

• Keiser, Sandra; Vandermar, Deborah; Garner, Myrna B. (2017). Beyond Design. The Synergy of Apparel Product Development. Fairchild Books

• Karpova, Elena E.; Kunz, Grace I.; Garner, Myrna B. (2021). Going Global The Textile and Apparel Industry. Fairchild Books

Електронни бази данни:

• BOF / Business Of Fashion

• WGSN / Worth Global Style Network

• Bloomsbury Fashion Central

Периодични издания:

• A + A Concept Color Trends

• A + A Femme

• Prints & More Trendbook

• Trendhouse Lingerie Leisure Sleep ALL SEASONS

• Next Look Womenswear/Menswear

• Textile Report

Средства за оценяване:

• Творческо проучване

• Дизайнерски проект

• Презентация