MODB855 Проект: Моден дизайн IV част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа на студенти по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта е да се провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи.

В този проект студентите изграждат цялостна модна колекция.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите на проучване и изграждане на концепция за модна колекция

• етапите на проектиране

2) могат:

• да създадат авторска модна колекция


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Прогнозни модни издания от библиотеката на НБУ, Интернет сайтове

Средства за оценяване:

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

КОНФЕРАНС