Театър

Програмна схема

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)