Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Програмна схема

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)

ООК по чужд език