Визуални изкуства

Програмна схема

Визуални изкуства

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)