Телекомуникации и компютърни технологии

Програмна схема

Телекомуникации и компютърни технологии

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)