Египтология (Египетски език, култура и литература)

Програмна схема

Египтология (Египетски език, култура и литература)

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)