Право

Програмна схема

Право

4-ти семестър

Аудиторни курсове - факултативни

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове - избираeми

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове