MODM307 Haute Couture - конструиране и моделиране

Анотация:

• Целта на курса е студентите да усъвършенстват методите на мулажа за обемен дизайн, като прилагат придобитите знания и умения в конкретна работа за клиент .

• Те се запознават с особеностите на различните дамски фигури, както и с цветния анализ на клиента, за да могат добре да подберат модел и цветове за индивидуалния клиент.

• Те се запознават и с методите на работа на висшата мода с индивидуални клиенти, избора на материали според модела и предпочитанията, взимането на мерки. Като краен резултат се осъществява модел за клиента, който да подчертава предимствата и прикрива недостатъците на клиента, и като колорит е най-подходящ за този клиент. Студентите помежду си са си „клиенти”. Курсът завършва с анализ на резултатите, в който участват и студентите, и преподавателят.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

 Дарина Манченко  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се създава индивидуален тоалет за клиент…………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да работят индивидуално с клиенти


Предварителни изисквания:
знания и умения по мулаж

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Оценява се всяка приключена задача или етап от задачата