MODM306 Културни и социални контексти в модата

Анотация:

Курсът има за цел да представи модата като социално явление и част от цивилизационното развитие на човечеството. Темите са фокусирани върху културните и социални аспекти на модата като необходима база за разбиране на модните процеси.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обобщаващи познания за студентите върху значението на модата, което излиза далеч извън предпазването на тялото от климатичните заплахи.
Предварителни изисквания:
Базови познания по моден дизайн и история на модата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Модата като неразделна част от цивилизационното развитие на човечеството.
 2. Възникване на облеклото - предпазване от климата или спазване на ритуал.
 3. Развитие на използваните материали
 4. Модата като символ на различия по пол, професия, обществено положение.
 5. Модда и статус
 6. Създаване и роля на униформата
 7. Древни форми облекла, използвани в съвременния свят - белег на какво? Монашески и религиозни облекла, традиционни облекла на пустинните народи и др.
 8. Модата като вдъхновение за развитието на технологиите, технологиите като вдъхновение за развитието на модата
 9. Големите дизайнери на XX век
 10. Ролята на дизайнерите за развитието на модата
 11. Други движещи сили за развитие на модата - общественото развитие, изкуството и архитектурата, и др.
 12. Мода и култура
 13. Съвременни теории за развитие на модата - модата като средство за изтъкване на индивидуалността, или като средство да се скриеш в "кошера" - групата.
 14. Мъжката съвременна мода - от метросекшуъл към мачосекшуъл.
 15. Тест

Литература по темите:

Барт, Р., Системата на модата, Агата-А, 2005

Хеминсън, В., Енциклопедия на татуировките, Книгомания, 2010

Нанн, Дж., История костюма 1200-2000, Астрель, 2003

Buxbaum, G., (ed.), Fashion in Context, Springler Wien New York, 2009

Breward, C., Fashion, Oxford University Press, 2003

Purdy, D. L., (ed.), The Rise of Fashion A Reader, University of Minnesota Press, 2004

Jones, T., A. Mair, (ed.), Fashion Now, Taschen, 2005

Workman N.V., From Victorian to Victoria's Secret: The Foundations of Modern Erotic Wear,

Journal of Popular Culture, Volume 30, Number 2,1996

Flügel, J.C., Clothes Symbolism and Clothes Ambivalence. Int. J. Psycho-Anal., 1929

Money-Kyrle, R.E., The Psychology of Clothes: By J. C. Flügel, The International Psycho-Analytical Library, The Hogarth Press, 1930

Kunzle, D., Dress Reform as Antifeminism: A Response to Helene E. Roberts's "The Exquisite Slave: The Role of Clothes in the Making of the Victorian Woman", Signs, Vol. 2, No. 3 (Spring, 1977)

Glick, E.,The Dialectics of Dandyism, Cultural Critique, No. 48 (Spring, 2001)

Modleski, T., A Woman's Gotta Do ... What a Man's Gotta Do? Cross-Dressing in the Western Signs, Vol. 22, No. 3 (Spring, 1997), pp. 519-544

Hollander, Anne, The Clothed Image: Picture and Performance, New Literary History, Vol. 2, No. 3, Performances in Drama, the Arts, and Society (Spring, 1971)

Simmel, G., Fashion, The American Journal of Sociology, Vol. 62, No. 6 (May, 1957)

Peluchette, Joy V., Karl, Katherine, Rust, Kathleen, "Dressing to Impress: Beliefs and Attitudes Regarding Workplace Attire", Journal of Business and Psychology, Vol.21, No. 1, Fall 2006

Brain, R., The Decorated Body, Harper & Row, New York, 1979

Marley, Diana de, Working Dress – A History of Occupational Clothing, B.T. Bradford Ltd., London, 1986

Lurie, A., The Language of Clothes, Holt Paperbacks, 2000

Crane, D., Fashion and Its Social Agendas, The University of Chicago Press, 2000

Cox, C., Lingerie A Lexicon of Style, Scriptum Editions, 2000