TEAB304 Съвременни танцови техники - ІІІ част

Анотация:

Курсът се занимава с усъвършенстване на определени за нивото технически танцови сегменти.Методически практики на повтаряемост на работата на горната част на тялото в контекста на съвременното танцуване , използвайки техниките на Марта Греъм и Мърс Кънингъм.

прочети още

Преподавател(и):

ас. Яница Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентитее трябва да са преминали през базови практики на тези техники. Да могат да определят приликите и разликите между тях. Да владеят елементарни умения в съвременния танц.
Предварителни изисквания:
Да са преминали успешно 2-те части на курса СТТ в Нбу.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Авдиев, В. И. История на древния Изток. София, Наука и изкуство, 1977, с. 177-198.

Адорно, Теодор. Естетическа теория. София, 2002.

Арто, Антонен. Театърът и неговият двойник. С., Наука и изкуство, 1999, с. 52–83.

Аусландер, Филип. Просто бъди самия себе си: логоцентризъм и различие в теорията на представлението. – Homo Ludens, 2004, № 10, 187–199.

Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. Учебник по пластична анатомия. С., Труд, 2000.

Бамес, Годфрид. Животинското тяло.