TEAB302 Танцово соло

Анотация:

1. Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения за соло.

2. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството.

3. На базата на усвоените танцови техники да се осъществи синтез и паралел между тях.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- Познават различни техники за предвижване и пласиране на тялото в пространството за соло.

- Да анализират пространството като среда и интегрирането на движещото се тяло в тази среда.

2) могат:

- Да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството в соло.

- Изграждат органично и естествено присъствие в пространството.

- Ползувайки познанията си за димамичната връзка пространство- тяло да изграждат движенчески композиции в соло.
Предварителни изисквания:
Свободно боравене с танцова терминология.

Пластични умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Линк към спектакъла „Споделено пространство“ – Държавна опера Стара Загора, 2013г.

Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:

https://www.youtube.com/watch?v=osMB-rPem-4

2. Линк към спектакъла “PLACEBO” 2013г., УТ, НБУ

Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:

https://www.youtube.com/watch?v=UVUcB-PiGeQ

3. Линк към спектакъла “Защо сега” 2005г., Софийска опера и балет

Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:

https://www.youtube.com/watch?v=ub9200ERwAQ

4. Линк към спектакъла “10 врати” 2007г., държавен балет „Арабеск“

Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:

https://www.youtube.com/watch?v=8gGzx6HDdlI

5. Линк към спектакъла “Защо сега” 2001г., Софийска опера и балет

Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:

https://www.youtube.com/watch?v=_Byh3i4psK8

Средства за оценяване:

Практически задачи по време на курса.