GENB038 Изкуството на театъра

Анотация:

• Описание на курса:

Курсът ще представи определени техники за креативност и методите на учене чрез аналози и тяхното възпроизвеждане /от Аристотелевият модел за произход на трагедията до you tube/ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ

Курсът ще представи поредица от гледни точки за описване на изкуството като антропологичен, социален и културен феномен.

Свързващото е- произход и развитие на сценичните изпълнителски изкустваИ ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ КУЛТУРНИ ТЕОРИИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Ще бъдат направени поредици от

възстановки и прктически опити в съответните естетически правилa .

Методологичността се осигурявя от спазване принципите на поведение на „играещия човек-правещ или възприемащ изкуство“- описание, модели, стилове

ГЛАВНИ ЦЕЛИ

•• Изграждане на рефлекс за гледане, възприемане говорене и правене на изкуство , като това не изключва и натрупване на систематизирани знания по история на изкуството и теория на възприятието.

• Изграждане на критериална система за описване, съпоставяне , сравняване и групиране на отделни естетичеси и социални събития , подобия и различия.

• Провокиране на механизми на креативност, тяхното разпознаване, култивиране и провеждане

прочети още

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: история и теория на театъра като културен, социален и антропологичен феномен

2) могат:

да опишат определено произведение на театралното изкуство , като направят връзки в исторически и проблемен аспект;

да подготвят своя кратка презентация с предварително определени стилови характеристики


Предварителни изисквания:
няма такива

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

„Хомо Луденс“- Хойзенха

Театрален речник-П.Павис

“Performance theory”- R-Schehner

"Тетърът на бунта"- Бърнстеин

"Антигона"-Софокъл

"Ти сестри"-Чехов

"Една нощ навън"-Пинтър

"Вишневи сестри"-М.Гриин

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 10%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ/ПРЕЗЕНТАЦИЯ-60%

ДРУГИ: 30 %